نمایش بیشتر

پلتفرم خدمات محافل و مراسم

ثبت نام و ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
مثال: ** ** *** ۰۹۱۲
هتل آزادی تهران
هتل آزادی تهران
4
معمولی
100 نفر
3,800,000 تومان
هتل بزرگ پارسیان آزادی یکی از هتل‌های پنج ستاره تهران با کاربری تجاری و دیپلماتیک و پیشینه بیش از ۳ دهه فعالیت است این هتل تا پیش از انقلاب هتل «هایت» نامیده می‌شد و وابسته به شرکت هتل‌های هایت بود. این شرکت در دوره پهلوی در کنار تهران در شهرهای دیگر ایران همچون چالوس، مشهد و … نیز هتل‌هایی داشت که در زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ مصادره شدند و بعدها در میان موارد ذکر دعاوی آمریکا علیه ایران مطرح گردید. پس از انقلاب و با مصادره «بنیاد مستضعفان» به نام «هتل بزرگ آزادی» تغییر نام داد و زیر مالکیت این شرکت قرار گرفت در دهه ۱۳۷۰ با خرید ۵۱ درصد از سهام هتل توسط شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان، هتل آزادی به نام «هتل پارسیان آزادی» تحت مالکیت این شرکت درآمد و در سال ۱۳۸۶ با هزینه‌ای بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال به دست گروهی از کارشناسان از کشورهای سوئیس، ایتالیا و چین بازسازی شد این بازسازی دربردارنده پایدارسازی سازه (دارای مقاومت در برابر زمین لرزه با بزرگی ۸ در مقیاس ریشتر)، معماری درونی، نمای بیرونی و تمامی تجهیزات و تأسیسات بود هتل بزرگ پارسیان آزادی یکی از هتل‌های پنج ستاره تهران با کاربری تجاری و دیپلماتیک و پیشینه بیش از ۳ دهه فعالیت است این هتل تا پیش از انقلاب هتل «هایت» نامیده می‌شد و وابسته به شرکت هتل‌های هایت بود. این شرکت در دوره پهلوی در کنار تهران در شهرهای دیگر ایران همچون چالوس، مشهد و … نیز هتل‌هایی داشت که در زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ مصادره شدند و بعدها در میان موارد ذکر دعاوی آمریکا علیه ایران مطرح گردید. پس از انقلاب و با مصادره «بنیاد مستضعفان» به نام «هتل بزرگ آزادی» تغییر نام داد و زیر مالکیت این شرکت قرار گرفت در دهه ۱۳۷۰ با خرید ۵۱ درصد از سهام هتل توسط شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان، هتل آزادی به نام «هتل پارسیان آزادی» تحت مالکیت این شرکت درآمد و در سال ۱۳۸۶ با هزینه‌ای بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال به دست گروهی از کارشناسان از کشورهای سوئیس، ایتالیا و چین بازسازی شد این بازسازی دربردارنده پایدارسازی سازه (دارای مقاومت در برابر زمین لرزه با بزرگی ۸ در مقیاس ریشتر)، معماری درونی، نمای بیرونی و تمامی تجهیزات و تأسیسات بود هتل بزرگ پارسیان آزادی یکی از هتل‌های پنج ستاره تهران با کاربری تجاری و دیپلماتیک و پیشینه بیش از ۳ دهه فعالیت است این هتل تا پیش از انقلاب هتل «هایت» نامیده می‌شد و وابسته به شرکت هتل‌های هایت بود. این شرکت در دوره پهلوی در کنار تهران در شهرهای دیگر ایران همچون چالوس، مشهد و … نیز هتل‌هایی داشت که در زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ مصادره شدند و بعدها در میان موارد ذکر دعاوی آمریکا علیه ایران مطرح گردید. پس از انقلاب و با مصادره «بنیاد مستضعفان» به نام «هتل بزرگ آزادی» تغییر نام داد و زیر مالکیت این شرکت قرار گرفت در دهه ۱۳۷۰ با خرید ۵۱ درصد از سهام هتل توسط شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان، هتل آزادی به نام «هتل پارسیان آزادی» تحت مالکیت این شرکت درآمد و در سال ۱۳۸۶ با هزینه‌ای بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال به دست گروهی از کارشناسان از کشورهای سوئیس، ایتالیا و چین بازسازی شد این بازسازی دربردارنده پایدارسازی سازه (دارای مقاومت در برابر زمین لرزه با بزرگی ۸ در مقیاس ریشتر)، معماری درونی، نمای بیرونی و تمامی تجهیزات و تأسیسات بود هتل بزرگ پارسیان آزادی یکی از هتل‌های پنج ستاره تهران با کاربری تجاری و دیپلماتیک و پیشینه بیش از ۳ دهه فعالیت است این هتل تا پیش از انقلاب هتل «هایت» نامیده می‌شد و وابسته به شرکت هتل‌های هایت بود. این شرکت در دوره پهلوی در کنار تهران در شهرهای دیگر ایران همچون چالوس، مشهد و … نیز هتل‌هایی داشت که در زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ مصادره شدند و بعدها در میان موارد ذکر دعاوی آمریکا علیه ایران مطرح گردید. پس از انقلاب و با مصادره «بنیاد مستضعفان» به نام «هتل بزرگ آزادی» تغییر نام داد و زیر مالکیت این شرکت قرار گرفت در دهه ۱۳۷۰ با خرید ۵۱ درصد از سهام هتل توسط شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان، هتل آزادی به نام «هتل پارسیان آزادی» تحت مالکیت این شرکت درآمد و در سال ۱۳۸۶ با هزینه‌ای بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال به دست گروهی از کارشناسان از کشورهای سوئیس، ایتالیا و چین بازسازی شد این بازسازی دربردارنده پایدارسازی سازه (دارای مقاومت در برابر زمین لرزه با بزرگی ۸ در مقیاس ریشتر)، معماری درونی، نمای بیرونی و تمامی تجهیزات و تأسیسات بود
انتخاب
مشاهده پروفایل