غم

تسلیت به خانواده دولتخواه

۱۳۹۸,۰۵,۲۳
تسلیت به خانواده دولتخواه
درگذشت بانو فرناز دولتخواه ر ا به خانواده و دوستان ان مرحومه تسلیت عرض مینمایم . برایشان صبر جمیل خواهانیم
شمعدون