غم

یاد بود مرتضی پاشایی

۱۳۹۸,۰۵,۲۲
یاد بود مرتضی پاشایی
20 مرداد تولد مرحوم مرتضی پاشایی خواننده محبوب است روحش شاد
شمعدون