غم

یاد بود علی‌اکبر معین‌فر

۱۳۹۸,۱۰,۱۰
یاد بود علی‌اکبر معین‌فر
مهندس علی‌اکبر معین‌فر در 12 دی 1396 در گذشت وی سیاست‌مدار و مدیر ارشد اجرایی ایرانی بود، که نخستین وزیر نفت پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران محسوب می‌شود. روحش شاد یادش گرامی
شمعدون