غم

زنده یاد حسین کریمان

۱۳۹۸,۰۸,۱۶
زنده یاد حسین کریمان
17 آبان 1392 زاد روز زنده یاد دکتر حسین کریمان نویسنده، ادیب، لغت‌شناس، مورخ و جغرافیدان نویسنده، ادیب، لغت‌شناس، مورخ و جغرافیدان بود ( درگذشت 20 آذر 1372) روحش شاد یادش گرامی باد
شمعدون