غم

یاد بود بهرام شفیع

۱۳۹۸,۰۷,۱۹
یاد بود بهرام شفیع
17مهر 1397 درگذشت زنده یاد بهرام شفیع ( گزارشگر، مجری و مدیر ورزشی اهل ایران) بود. روحش شادو یادش گرامی
شمعدون