غم

سال روز درگذشت رحیم رضازاده ملک

۱۳۹۸,۰۷,۱۹
سال روز درگذشت رحیم رضازاده ملک
17 مهر 1319 زاد روز زنده یاد رحیم رضازاده ملک (استاد و پژوهشگر در تقویم و تاریخ و فرهنگ معاصر ایران) می باشد یادش گرامی شان و روحشان شاد
شمعدون