شادی

تبریک تولد گلی ترقی

۱۳۹۸,۰۷,۱۹
تبریک تولد  گلی ترقی
17 مهر 1318 تولد بانو گلی ترقی نویسنده ایرانی است. زاد روزتان خجسته باد، عمری پایدار و روزگاری خوش را از خداوند برای ایشان خواستاریم.
شمعدون