غم

یاد بود تقی مدرسی

۱۳۹۸,۰۷,۱۹
یاد بود  تقی مدرسی
زند یاد سیدمحمدتقی مدرسی روحانی زاده 18مهر 1311بود که وی نویسنده، رمان‌نویس و روانپزشک ایرانی بود. روحشان شاد و یادشان گرامی باد
شمعدون